Big Soto, Neutro Shorty – Primer Episodio (Intro) / Apokalypsis

https://www.instagram.com/p/Buj2BHqA1a4/